Login
Landsdækkende håndværkerservice

Følg os på Facebook

Betingelser for anvendelse af fagservice.dk

Fagservice.dk betingelser

Fagservice.dk er en hjemmeside for brugerne kan indhente tilbud på forskellige arbejdsopgaver og tjenesteydelser. Fagservice.dk formidler kontakt mellem sælger og køber.
Fagservice.dk er kontaktskaber og formidler mellem hjemmesidens brugere kaldet opgavestillere og hjemmesidens leverandører kaldet fagfolk. Fagservice.dk har ikke del eller part i de aftaler der bliver indgået disse parter imellem og Fagservice.dk kan ikke drages til ansvar for tab disse parter imellem.

Beskrivelse af aktører

Opgavestiller er aktøren og den part der ønsker en tjenesteydelse udført eller ønsker at købe en vare af en leverandør. Opgavestiller opnår tilbud på Fagservice.dk. Opgavestiller kan være både være privat person eller virksomheder, herunder offentlige virksomheder.
Fagmand eller fagfolk er den aktør der erhverver kontaktoplysninger på opgaver via Fagservice.dk og som udfører tjesteydelsen eller som sælger varen til kunden. Fagmand og fagfolk kan både være privat drevet virksomheder eller selskaber, herunder offentlige selskaber og virksomheder.
Fagmand eller fagfolk tilknyttes Fagservice.dk og modtager E-mails 1 pr. dag med relevante opgaveforslag baseret på dennes branchekundskaber op postnumre og på forhånd defineret af aktøren selv under login.
Fagfolk forhåndskøber opgaveoplysninger via enkelte klip eller klippekort. Der ydes rabat ved køb af klippekort. Aktøren kontaktes når klippekort er tæt på opbrugt.
Fagservice.dk forbeholder sig retten til at sende alle aktører nyhedsbreve på E-mail periodisk. Dette gælder både opgavestillere og fagfolk. Dette kan afmeldes ved at anvende et specielt link i nyhedsbrevet.

Fagfolk forpligtelser

Samarbejde med Fagservice.dk forpligter fagfolk til at kontakte opgavestiller senest 3 dage efter opgave modtagelse med henblik på afgivelse af tilbud og eventuel opgave besigtigelse.
Fagfolk acceptere samtidig at modtage E-mails med relevante opgaver og E-mails med status på klippekort.
Fagservice.dk forbeholder sig endvidere retten til at sende fagfolk nyhedsbreve på E-mail. Disse kan afmeldes ved at anvende et specielt link i nyhedsbrevet.
Fagfolk forpligter sig til ikke at videreformidle opgaver erhvervet og købt på Fagservice.dk til anden part. Sker dette og Fagservice.dk får kendskab til en sådan handling, kan klippekort inddrages og ophøres uden varsel. Fagservice.dk forbeholder sig retten til dette i tilfælde af opgaveoverdragelse til 3 part.
Fagfolk forpligter sig til at ajourføre og opdatere sine kontaktoplysninger, brancher og områder. Profilen kan opdateres under login.

Fagservice.dk forpligtelser

Fagservice.dk forpligter sig til at opgaver er seriøst stillet og beskrevet i seriøs omfang.
Opgaver sælges på opgavebørsen til maksimalt 3 fagfolk.
Er en opgave tydelig useriøs eller kan opgavestiller ikke kontaktes kan klip tilbageføres efter henvendelse til Fagservice.dk under statusopdateringer på opgaverne.

Betalinger

Fagservice.dk modtager betalinger for løse klip og klippekort, via kreditkort, netbank, check og med faktura.
Alle priser er i danske kr og ekslusiv 25% dansk moms.
Fagfolk kan først erhverve opgaver på opgavebørs når betaling er registreret hos Fagservice.dk.
Hvis aktøren ønsker det, kan aktøren blive tilbudt opgaver telefonisk.

Gratis prøvetid og adgang

Ved nyoprettelse modtager fagfolk gratis adgang til systemet og opgavebørsen. Dette har til formål at prøve systemet af inden klip erhverves. Det er derfor ikke muligt at købe opgavedata uden først at købe klip.

Henvisninger

Fagfolk kan tjene gratis klip ved at henvise kollegaer og opgaver til Fagservice.dk. En kollega henvist fra en fagmand som køber klippekort udbetaler et klippekort med 10 klip til referenten. En opgave henvist fra en fagmand udbetaler antallet af klip til referenten.

Ansvar

Fagservice.dk har ikke part i aftaler indgået mellem fagfolk og opgavestillere. Fagservice.dk kan derfor ikke drages til ansvar for eventuelle aftalebrud disse parter imellem.
Aftaler indgået opgavestillere og fagfolk imellem, ansvarshaves aldrig at Fagservice.dk og kun partnere imellem.

Ved tvister

Eventuelle uoverensstemmelser kan alene afgøres ved en dansk domstol og ved anvendelse af dansk ret.
Alle tvister søges i første omgang løst ved forhandling.
Parterne vælger i tilfælde af tvister en neutral mægler i fællesskab. Udgifterne til denne deles mellem parterne.
Eventuelle tvister der ikke kan løses med forhandling kan anlægges ved sø- og handelsretten i København eller ved Københavns byret. Aftaler er i sin helhed underlagt dansk ret og afgørelser skal ske ved en dansk domstol.
Copyright 2018 fagservice.dk